O projekcie

PROJEKT ZAKOŃCZONY! Obecnie opieka kontynuowana na zasadach komercyjnych.

Projekt „KLUB DZIECIĘCY - aktywne dzieci aktywni rodzice” był realizowany przez Fundację „Wiosna w Sercu” w Koninie. Głównym celem projektu było powstanie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat, które ułatwią rodzicom powrót na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.


Ogólne warunki uczestnictwa:

- wiek od 1 do 3 lat,
- osoby zamieszkałe na obszarze Miasta Konin lub powiatu konińskiego,
- dzieci z rodzin, w których dzięki przyjęciu dziecka do Klubu możliwy jest powrót na rynek pracy (osoba na urlopie wychowawczym, osoba bezrobotna z aktywnie poszukująca pracy lub zarejestrowana jako poszukująca pracy, nieaktywna zawodowo poszukująca pracy)
- w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci rodziców niepełnosprawnych (na podstawie oświadczenia rodzica i kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności),
- wykluczone z projektu są osoby samozatrudnione

Podstawowe założenia działalności Klubu:

- liczba dzieci - 10
- opieka dzienna 3 wykwalifikowanych specjalistów

Program dnia zakłada:

- zabawy ruchowo–muzyczne na dobry początek
- zabawy z wykorzystaniem pomocy montessoriańskich ( do wyboru przez dziecko – pomóż mi zrobić to samemu)
- zabawy rozwijające wyobraźnię z etapu Spotkania z wyobraźnią ( bajkoterapia, muzykoterapia, plastykoterapia)
- zabawy z j. ang.
- relaksacja
- zabawy ruchowe w Sali zabaw i w ogrodzie

 

Udział dzieci we wszelkich zajęciach jest dobrowolny i dostosowany do jego możliwości psychofizycznych. Opiekunowie są odpowiedzialni za organizację zajęć opiekuńczo -wychowawczo-edukacyjnych i udzielanie informacji na temat postępów i rozwoju dziecka.

Dzieci dziennie w Klubie mogą przebywać do 5h.

Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły i przez cały czas można się zapisywać do KLUBU. W przypadku rotacji lista uczestników będzie uzupełniana z listy rezerwowej.

Main page Contacts Search Contacts Search