Nasze zajęcia

P1090212

P1090224 P1090247
P1090251 P1090268 P1090270
     

10 listopada 2014

Szanowni Państwo,

prosimy o przekazywanie wychowawcom w Klubie informacji o obecności lub nieobecności dzieci w dniu 10 listopada 2014.  (Do 6.11.2014 do godz 15.30)

Podsumowanie projektu

Szanowni Państwo,

w dniu 31 października 2014 zakończył się projekt „KLUB DZIECIĘCY – aktywne dzieci, aktywni rodzice”. W ramach projektu z bezpłatnej opieki dla dzieci do lat 3 skorzystało 28 rodziców (uczestników). Projekt miał za zadanie ułatwinie rodzicom powrotu na rynek pracy, po przerwie związanej z  urodzeniem i wychowaniem dziecka lub dzieci.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie  1.5 – Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

maluch-tablica

Main page Contacts Search Contacts Search